0533 426 05 45

İleri-Konu 7.1: Tarih ve Saat (Date and Time) Fonksiyonları

 Tarih ve saat fonksiyonları, özellikle tarih ve saat türündeki verileri işlemek üzere geliştirilmiştir. Hatırlayacak olursak Excel’de üç temel veri türünden birisi “tarih” verisidir. Bu veri 01.01.2016 gibi bir satış tarihi ya da bir işe giriş tarihi verisi olabilir.
 
Tarih verilerini biraz açacak olursak; tarih verileri belli bir biçimde girilmek durumundadır. Bu biçim bilgisayarın (işletim sisteminin) ayarlarına bağlıdır. Örneğin Türkçe işletim sistemlerinde Gün/ay/yıl (GG/AA/YYYY) biçiminde: 23/02/2016 ya da 23.02.2016 olarak girilir. 
 
Tarih değerinin farklı biçimde görünmesi durumunda hücre üzerinde farenin sağ tuşuyla elde edilen menüden Hücreleri Biçimlendir (Format Cells) seçilir. Buradan gerekli tarih (date) biçimleri düzenlenir.
  
 
Türkçesi
İngilizcesi
Açıklama
AY  
MONTH
Bir tarih seri numarasını (tarih bilgisi) ay değerine çevirir.
BUGÜN  
TODAY
Bugünün tarihini seri numarasına çevirir.
DAKIKA  
MINUTE
Bir tarih seri numarasını dakikaya çevirir.
ETARİHLİ
DATEDIF
İki tarih arasındaki süreyi gün, hafta, ay ve yıl cinsinden bulur.
GÜN  
DAY
Seri tarih numarasını güne çevirir.
GÜN360  
DAYS360
Yılı 360 gün olarak hesaplar.
HAFTANINGÜNÜ  
WEEKDAY
Bir tarih seri numarasını haftanın gününe çevirir.
HAFTASAY
WEEKNUM
Haftanın sayısını (1-53 arasında) verir.
IŞGÜNÜ  
WORKDAY
Çalışma gününü hesaplar.
SAAT  
HOUR
Bir tarih seri numarasını saate çevirir.
SANIYE  
SECOND
Bir tarih seri numarasını saniyeye çevirir.
SERİTARİH
EDATE
Belirtilen sayı kadar, sonraki ayı bulur.
SARİAY
EOMONTH
Ayın son gününü verir.
ŞIMDİ
NOW
Geçerli tarih ve saati verir.
TAMIŞGÜNÜ 
NETWORKDAYS
İki tarih arasındaki tam çalışma günlerini hesaplar.
TARIHSAYISI
DATEVALUE
Metin biçimindeki bir tarihin seri numarasını verir.
YIL   
YEAR
Bir tarih seri numarasını yıla çevirir.
ZAMAN  
TIME
Belirli bir zamanın seri numarasını verir
ZAMANDEĞERİ
TIMEVALUE
Metin tarih değerini sayısal değere dönüştürür.
 

Diğer Yazılar