0533 426 05 45

İleri-Konu 12.1: Alt Toplam Alma (Subtotals)

 Bir tablodaki verilerin belli bir sütundaki değerlerine göre gruplanarak alt toplamlarının (ara toplamlarının) alınması tipik bir gereksinimdir. Böylece bir gruba ait toplamlar öğrenilir. Örneğin satışlar tablosunda müşterilerin sipariş bilgileri adet ve tutar olarak yer alır. Listenin en altında sütun toplamlarını almak normaldir. Ancak müşteri, satıcı ve ürün grubu gibi belli alanlara göre alınan ara toplamlar veri analizi bakımından yararlı bilgiler sağlar. 

Adım-Adım: Alt Toplam Almak
Alt toplam alma işlemi, sıralama ve buna uygun olarak alt toplamların alınması anlamında – önce sıralama ve ardından alt toplamların alınması olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.
1. Veri alanı seçilir. Seçim alanında başlıklar mutlaka yer almalıdır.
2. Veri listesini sıralayın.
3. Sıralama (sort) işlemi yapılır.
4. Ardından alt toplam (subtotals) işlemi yapılır. Bunun için Veri (Data) sekmesindeki Alt Toplam (Subtotals) aracı tıklanır.
5. “Aşağıdakinin Her Değişiminde (At Each Change)” kutusundan sıralarken kullandığınız gruplanacak olan alanı seçin. Örneğin müşteri grubu, ürün grubu gibi.
6. Kullanılacak İşlev (Function) kutusundan bir fonksiyon seçiniz. TOPLAM (SUM) ya da SAY (COUNT) gibi. 


www.excelci.com
Excel’de mükemmel olmak için.
Yüzlerce Video, Slayt ve Çalışma Dosyası, Kurumsal Excel Çözümleri, Sorularınız için Destek Hizmeti, Temel ve İleri düzeyde ayrıca Finans, İstatistik, Makro ve VBA konularında hazırlanmış detaylı uygulamalar.

Diğer Yazılar