0533 426 05 45

www.excelci.com sitemizdeki video listesi (YENİ)

 
KAGETORİ
SÜRE (DK)
VİDEO
GENEL
12:25:00
Video 100: Hesap Tablosu Nedir?
GENEL
12:24:00
Video 101: Excel’i etkin kullanmak ne demek?
GENEL
7:53:00
Video 102: Kısayol Tuşları / Fonksiyon Tuşları
2013 YENİLİK
17:11:00
Video 103: Excel 2013 yenilikleri
GENEL
5:34:00
Video 104: Çalışma Ortamı
GENEL
6:23:00
Video 105: Excel Seçenekleri (Options)
GENEL
4:56:00
Video 106: Dosya (File) Menüsü İşlemleri
GENEL
4:54:00
Video 107: Dosya Uzantıları (File Extensions)
GENEL
4:38:00
Video 108: Çalışma Kitabı (Workbook) ve Sayfası (Sheet)
GENEL
5:35:00
Video 109: Görünüm (View) İşlemleri
GENEL
2:49:00
Video 110: Satır ve Sütun İşlemleri
GENEL
3:50:00
Video 111: Hücreler ve Hücre Adresleri
GENEL
6:38:00
Video 112: Alan Adlandırma (Named Range) İşlemleri
GENEL
4:54:00
Video 113: Veri Girişi-Veri Türleri
GENEL
7:13:00
Video 114: Formül Girişi-Dört İşlem
GENEL
4:30:00
Video 115: Hızlı Doldurma-Flash Fill-Excel 2013 Yeniliği
GENEL
4:10:00
Video 116: Bulma Değiştirme – Veri
GENEL
3:25:00
Video 117: Bulma Değiştirme – Formül
GENEL
3:01:00
Video 118: Açıklama (Comments)-Girişi
GENEL
2:55:00
Video 119: Otomatik Doldurma – Formül Kopyalama
GENEL
5:06:00
Video 120: Kopyalama Yapıştırma-Özel Yapıştırma (Paste Special)
GENEL
1:53:00
Video 121: Özel Yapıştırma – Tüm Birleştirilmiş Koşullu Biçim (All Merging Conditional Formatting)
GENEL
6:17:00
Video 122: Sabit Adres Kullanımı-1
GENEL
7:34:00
Video 122: Sabit Adres Kullanımı-2
GENEL
7:30:00
Video 123: Excel’de Sık Karşılaşılan Hatalar
GENEL
4:39:00
Video 124: Köprü (Hyperlink) Oluşturma
GENEL
3:43:00
Video 125: Seçim İşlemi
BİÇİMLEME
6:38:00
Video 126: Biçimleme (Formatting) İşlemleri
BİÇİMLEME
7:15:00
Video 127: İsteğe Uyarlanmış-Custom-Biçimleme İşlemleri
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
8:01:00
Video 128: Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting) – Genel
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
2:37:00
Video 129: Koşullu Biçimlendirme – Yeni Kural Oluşturmak
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
5:18:00
Video 130: Koşullu Biçimlendirme – Formül Kullanarak
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
5:18:00
Video 131: Koşullu Biçimlendirme – Simgeler (Icons)
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
3:38:00
Video 132: Koşullu Biçimlendirme – Veri Çubukları (Data Bars)
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
3:23:00
Video 133: Koşullu Biçimlendirme – Renk Ölçekleri (Color Scales)
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
3:24:00
Video 134: Koşullu Biçimlendirme – Kuralların Yönetimi
VERİ DOĞRULAMA
5:36:00
Video 135: Veri Doğrulama – Data Validation
VERİ DOĞRULAMA
6:53:00
Video 136: Veri Doğrulama – Liste Kutusu
2013 YENİLİK
3:49:00
Video 137: Hızlı Çözümleme (Quick Analysis) – Excel 2013 Yenilik
GRAFİK
5:18:00
Video 138: Grafik Oluşturma -Grafik Türleri (Charts)
GRAFİK
5:27:00
Video 139: Grafik Oluşturma - Sütun (Column) Grafik
GRAFİK
4:48:00
Video 140: Grafik Oluşturma - Çizgi (Line) Grafik
GRAFİK
6:32:00
Video 141: Grafik Oluşturma - Pasta (Pie) Grafik
GRAFİK
4:34:00
Video 142: Grafik Oluşturma - Radar Grafik
GRAFİK
5:00:00
Video 143: Grafik Oluşturma - Birleşik (Combo) Grafikler
GRAFİK
3:53:00
Video 144: Mini Grafik
YAZDIRMA
8:21:00
Video 145: Sayfa Düzeni, Sayfa Yapısı, Yazdırma Alanı, Yazdırma Ayarları, Sayfa Sonu Önİzleme
YAZDIRMA
4:40:00
Video 146: Üst Bilgi (Header), Alt Bilgi (Footer) Düzenlemeleri
GENEL
8:06:00
Video 147: Fonksiyonların Kullanımı
EĞER
6:47:00
Video 148: EĞER (IF) Fonksiyonu-Prim-Bonus-Hesaplama
EĞER
3:55:00
Video 149: EĞER (IF) Fonksiyonu-Kira-Vergisi-Hesaplama
EĞER
1:52:00
Video 150: EĞER (IF) Fonksiyonu-Kesinti-Hesaplama
EĞER
7:08:00
Video 151: EĞER (IF) Fonksiyonu-Elektrik-Parası-Hesaplama
EĞER
6:27:00
Video 152: EĞER (IF) Fonksiyonu-Not-Hesaplama
EĞER
7:53:00
Video 153: Gülen Yüz (Smiley) – Durum Değerlendirmeleri
FONKSİYONLAR
5:18:00
Video 154: ETOPLA (SUMIF) Fonksiyonu-Grup-Toplamları
FONKSİYONLAR
3:28:00
Video 155: EĞERSAY (COUNTIF) Fonksiyonu-Kritere-Uyanları-Say
FONKSİYONLAR
4:54:00
Video 156: ÇOKETOPLA (SUMIFS) Fonksiyonu-Grup-Toplamları
FONKSİYONLAR
8:06:00
Video 157: Metin (Text) Fonksiyonları
DÜŞEYARA
8:22:00
Video 158: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Fonksiyonu
DÜŞEYARA
4:29:00
Video 159: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Fonksiyonu-Personel-Getir
DÜŞEYARA
2:59:00
Video 160: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Fonksiyonu-Oran-Bul
FONKSİYONLAR
8:35:00
Video 161: Tarih (Date) Fonksiyonları
FONKSİYONLAR
5:21:00
Video 162: İstatistiksel Fonksiyonlar
FONKSİYONLAR
6:46:00
Video 163: Finansal Fonksiyonlar-Taksit Hesaplama
VERİ ANALİZİ
8:03:00
Video 164: Veri Analizi (Data Analysis) İşlemleri
VERİ ANALİZİ
5:25:00
Video 165: Verileri Sıralama (Sort)
VERİ ANALİZİ
5:17:00
Video 166: Renklere Göre Sıralama (Sort by Color)
VERİ ANALİZİ
6:10:00
Video 167: Verilerin Filtrelenmesi (Filter)
VERİ ANALİZİ
3:24:00
Video 168: Renklere Göre Filtreleme (Filter by Color)
VERİ ANALİZİ
6:37:00
Video 169: Alt Toplamlar (Subtotals)
VERİ ANALİZİ
10:57:00
Video 170: Pivot Tablo – Grafik - Genel
VERİ ANALİZİ
7:30:00
Video 171: Pivot Tablo – Gruplama
VERİ ANALİZİ
5:02:00
Video 172: Pivot Tablo - Filtreleme
VERİ ANALİZİ
4:45:00
Video 173: Pivot Tablo – Dilimleme (Slicing)
GENEL
13:58:00
Video 174:Excel Temel İşlemler-1
GENEL
13:43:00
Video 175:Excel Temel İşlemler-2
GENEL
8:54:00
Video 176:Excel Temel İşlemler-3
GENEL
9:19:00
Video 177:Excel Temel İşlemler-4
GENEL
6:43:00
Video 178:Excel Temel İşlemler-5
GENEL
11:24:00
Video 179: Tarih İşlemleri
GENEL
4:42:00
Video 180: Saat İşlemleri
GENEL
4:07:00
Video 181: Yinelenenleri-çiftleri Kaldır-Remove Duplicates
FONKSİYONLAR
5:37:00
Video 182: ETOPLA (SUMIF) joker karakterli *
FONKSİYONLAR
4:40:00
Video 183: ÇOKETOPLA (SUMIFS) joker karakterli *
FONKSİYONLAR
2:01:00
Video 184:Topla.Çarpım - sumproduct - Banknot Hesaplama
FONKSİYONLAR
7:01:00
Video 185: Ençok Kullanılan Temel Fonksiyonlar
 
KATEGORİ
SÜRE (DK)
VİDEO
GENEL
8:09:00
Video 401: Sabit Adresleme
GENEL
4:49:00
Video 402: Formüllerde Hücre/Sayfa Referansları
GENEL
5:56:00
Video 403: Alan Adlandırma-(Named Range)-Kullanımı
GENEL
9:10:00
Video 404: Tablo Alanı Tanımlama (Table)
VERİ DOĞRULAMA
5:40:00
Video 405: Veri Doğrulama (Data Validation) – Liste Kutuları
VERİ DOĞRULAMA
7:01:00
Video 406: Veri Doğrulama (Data Validation) – Bağlı Liste Kutuları
VERİ DOĞRULAMA
4:09:00
Video 407: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Çiftleri Engelleme
VERİ DOĞRULAMA
6:21:00
Video 408: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Boşluk Girilmesin
VERİ DOĞRULAMA
6:17:00
Video 409: Veri Doğrulama (Data Validation)  – Formül Kullanımı - Tarih Kontrolü
VERİ DOĞRULAMA
2:37:00
Video 410: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Sadece Sayı
VERİ DOĞRULAMA
3:14:00
Video 411: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Sadece Metin
VERİ DOĞRULAMA
5:13:00
Video 412: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Sadece BÜYÜK HARF
VERİ DOĞRULAMA
3:20:00
Video 413: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Sadece küçük harf
VERİ DOĞRULAMA
3:45:00
Video 414: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Yandaki Sütundan Büyük Olsun
GENEL
5:10:00
Video 415: Sayfa Koruma-Sheet-Protection-Puantaj-Tablosu
GENEL
4:32:00
Video 416: Sayfa Koruma-Sheet-Protection-Form-Oluşturma
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
9:49:00
Video 417: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Tarihe Göre Biçimleme
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
4:59:00
Video 418: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Yinelenenler-Duplicates
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
8:25:00
Video 419: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Simgelerin-Kullanımı-Özelleştirme
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
9:10:00
Video 420: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Formüle Dayalı-Hafta Sonu Tarihleri
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
9:34:00
Video 421: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Formüle Dayalı-Yaklaşan Tarihler
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
6:04:00
Video 422: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Formüle Dayalı-Diğer Listeyle Eşleşmeyenler
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
2:30:00
Video 423: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Formüle Dayalı-Başında Boşluk Olanlar
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
3:02:00
Video 424: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Formüle Dayalı-Çok Koşula Göre
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
4:54:00
Video 425: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Tüm Satırı Renklendirme
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
2:51:00
Video 426: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Doğruysa-Durdur-Stop
GENEL
12:06:00
Video 427: Özel Karakterlerle Biçimleme– Wingdings ve Webdings Kullanımı
GENEL
7:52:00
Video 428: Metni Sütunlara Dönüştürme-Text-to-Column-Ürünler
EĞER (IF)
8:55:00
Video 429-EĞER-IF-Fonksiyonu-İç-İçe Kullanım
EĞER (IF)
9:15:00
Video 430: EĞER-IF-Fonksiyonu-VE-AND-YADA-OR
EĞER (IF)
4:20:00
Video 431: EĞER-IF-Fonksiyonu-VE-AND-YADA-OR-Çok-Sayıda-Koşul
EĞER (IF)
5:57:00
Video 432: EĞER-IF-Fonksiyonu-Elektrik-Parası -1
EĞER (IF)
21:52:00
Video 433: EĞER-IF-Fonksiyonu-Elektrik-Parası -2
EĞER (IF)
17:03:00
Video 434: EĞER-IF-Fonksiyonu-Gelir Vergisi
EĞER (IF)
9:55:00
Video 435: EĞER-IF-Fonksiyonu-Vergi İadesi
EĞER (IF)
6:48:00
Video 436: ETOPLA-SUMIF-KDV-Grup-Toplamları
EĞER (IF)
9:17:00
Video 437: EÇOKTOPLA-SUMIFS-Masraf-Toplamları
EĞER (IF)
7:29:00
Video 438: EĞERSAY-COUNTIF-Fonksiyonu
EĞER (IF)
6:13:00
Video 439: ÇOKEĞERSAY-COUNTIFS-Fonksiyonu
EĞER (IF)
3:03:00
Video 440: EĞERORTALAMA-AVERAGEIF-Fonksiyonu
EĞER (IF)
7:51:00
Video 441: TOPLA.ÇARPIM-SUMPRODUCT-Grup Toplamları
EĞER (IF)
6:12:00
Video 442: TOPLA.ÇARPIM-SUMPRODUCT-Ağırlıklı Ortalama
DÜŞEYARA
9:43:00
Video 443: DÜŞEYARA-VLOOKUP-Fonksiyonu
DÜŞEYARA
8:41:00
Video 444: DÜŞEYARA-VLOOKUP-Fonksiyonu-SATIR ve SÜTUN Değerleriyle
DÜŞEYARA
7:52:00
Video 445: DÜŞEYARA-VLOOKUP-EĞERHATA-IFERROR Birlikte
DÜŞEYARA
10:48:00
Video 446: DÜŞEYARA-KAÇINCI-VLOOKUP-MATCH-İki boyutlu-1
DÜŞEYARA
9:54:00
Video 447: DÜŞEYARA-KAÇINCI-VLOOKUP-MATCH-İki boyutlu-2
DÜŞEYARA
10:28:00
Video 448: DÜŞEYARA-KAÇINCI-VLOOKUP-MATCH-İki boyutlu-3
DÜŞEYARA
6:17:00
Video 449: DÜŞEYARA-KAÇINCI-VLOOKUP-MATCH-İki boyutlu-4
DÜŞEYARA
12:36:00
Video 450: DÜŞEYARA-VLOOKUP-Döviz-Kurunu-Bulma
DÜŞEYARA
8:54:00
Video 451: DÜŞEYARA-VLOOKUP-Sütun-Başlıklarına-Göre-Arama
DÜŞEYARA
9:03:00
Video 452: DÜŞEYARA-VLOOKUP-Sayfa-Adına-Göre
DÜŞEYARA
5:37:00
Video 453: DÜŞEYARA-VLOOKUP-Liste Karşılaştırma
DÜŞEYARA
4:24:00
Video 454: DÜŞEYARA-VLOOKUP-Tam-Eşleştirme-Yakın-Eşleştirme
YATAYARA
4:39:00
Video 455: YATAYARA-HLOOKUP-Araba-Vergileri
YATAYARA
3:19:00
Video 456: YATAYARA-HLOOKUP-Oran-Bul
FONKSİYONLAR
9:41:00
Video 457: İNDİS-KAÇINCI-INDEX-MATCH-Kullanımı-1
FONKSİYONLAR
5:09:00
Video 458: İNDİS-KAÇINCI-INDEX-MATCH-Kullanımı-2
FONKSİYONLAR
3:14:00
Video 459: ARA-LOOKUP-Fonksiyonu-Derecelendirme
FONKSİYONLAR
2:26:00
Video 460: ARA-LOOKUP-Fonksiyonu-Notları-Bulma
FONKSİYONLAR
7:12:00
Video 461: ARA-LOOKUP-Fonksiyonu-Ay-Bulma
FONKSİYONLAR
13:09:00
Video 462: Veritabanı-Database-Fonksiyonları
GENEL
9:06:00
Video 463: Yuvarlama-Round-Fonksiyonları
METİN (TEXT) İşlemleri
20:43:00
Video 464: Metin İşlemleri Ad-Soyad Ayırma-İki-İsimliler
METİN (TEXT) İşlemleri
9:32:00
Video 465: Metin İşlemleri-Adı küçük-Soyadı BÜYÜK HARF
METİN (TEXT) İşlemleri
11:00:00
Video 466: Metin İşlemleri-Orta Kısmından Almak
METİN (TEXT) İşlemleri
3:19:00
Video 467: Metin İşlemleri-Birleştirme
METİN (TEXT) İşlemleri
4:21:00
Video 468: Metin İşlemleri-Boşlukları Kaldırma (baştan, ortadan)
METİN (TEXT) İşlemleri
6:41:00
Video 469: Metin İşlemleri-Değiştirme
TARİH
5:12:00
Video 470: TAMİŞGÜNÜ-NETWORKDAYS-İki tarih arası
TARİH
6:37:00
Video 471: ETARİHLİ-DATEDIF-İki Tarih Arası
TARİH
3:02:00
Video 472: METNEÇEVİR-TEXT-Gün Adını Bulmak
TARİH
3:08:00
Video 473: Tarih İşlemleri-Saatlerin Toplamı
GENEL
3:05:00
Video 474: Üç boyutlu (3D) formül kullanımı
GENEL
8:21:00
Video 475: KAYDIR (OFFSET) Fonksiyonu
GENEL
16:29:00
Video 476: DOLAYLI (INDIRECT) Fonksiyonu
GENEL
14:30:00
Video 476: DOLAYLI (INDIRECT) Fonksiyonu-2
GENEL
7:00:00
Video 477: İnternet'den veri almak
VERİ ANALİZİ
12:55:00
Video 478: SIRALAMA-SORT-İşlemi
VERİ ANALİZİ
9:29:00
Video 479: ALT TOPLAMLAR-SUBTOTALS
VERİ ANALİZİ
10:29:00
Video 480: Filtreleme-Özel Filtreleme
VERİ ANALİZİ
12:13:00
Video 481: Filtreleme-Gelişmiş (Advanced) Filtreleme
VERİ ANALİZİ
6:45:00
Video 482: Form Aracı
PİVOT TABLO
13:54:00
Video 483: Pivot Tablo-Değer-Alanı-Ayarları
PİVOT TABLO
12:04:00
Video 484: Pivot Tablo-Değer Gösterimleri (Show Value As)
PİVOT TABLO
5:59:00
Video 485: Pivot Tablo-Tarih gruplama, yıl, ay, hafta
PİVOT TABLO
6:33:00
Video 486: Pivot Tablo-Alan-Gruplama
PİVOT TABLO
10:08:00
Video 487: Pivot Tablo-Fatura Sayıları ve Cirolar
PİVOT TABLO
10:09:00
Video 488: Pivot Tablo-Değer-Etiket Filtreleme
PİVOT TABLO
6:28:00
Video 489: Pivot Tablo-Hesaplanmış Alan (Calculated Field)
PİVOT TABLO
5:37:00
Video 490: Pivot Tablo-Hesaplanmış Alan - EĞER (IF) ile
PİVOT TABLO
7:06:00
Video 491: Pivot Tablo-Hesaplanmış Öğe (Item)
PİVOT TABLO
3:48:00
Video 492: Pivot Tablo-Zaman-Çizelgesi-Timeline
PİVOT TABLO
5:43:00
Video 493: Pivot Tablo-Benzersiz Değerler (ayrı sayım/distint)
PİVOT TABLO
12:53:00
Video 494: Pivot Tablo-İlişkiler
PİVOT TABLO
7:26:00
Video 495: Pivot-Grafik-Chart
VERİ ANALİZİ
3:14:00
Video 496: Verileri Birleştirmek-Konsolidasyon
VERİ ANALİZİ
4:36:00
Video 497: Hedef Ara (Goal Seek) Aracı
VERİ ANALİZİ
12:12:00
Video 498: Çözücü (Solver) Aracı
VERİ ANALİZİ
4:40:00
Video 499: Senaryo Yöneticisi
VERİ ANALİZİ
7:31:00
Video 500: Özel Görünümler (Custom Views)
KONTROLLER
8:10:00
Video 501: Kontroller-Onay Kutusu (Check box)
KONTROLLER
9:54:00
Video 502: Kontroller-Radyo Düğmesi (Option Button)
KONTROLLER
4:41:00
Video 503: Kontroller-Kaydırma-Çubuğu-Scroll-Bar
GENEL
4:51:00
Video 504: Şablon (Template) Kullanımı
GENEL
3:17:00
Video 505: Eklentileri (Add-Ins) Yükleme
GENEL
5:32:00
Video 506: Veritabanı Bağlantısı
FONKSİYONLAR
11:39:00
Video 507: Veritabanı (Database) Fonksiyonları
FONKSİYONLAR
7:23:00
Video 508: KIRP (TRIM) Fonksiyonu
FONKSİYONLAR
5:01:00
Video 509: NSAT (TRUNC) Fonksiyonu
FONKSİYONLAR
11:52:00
Video 510: E FONKSİYONLARI (IS FONKSİYONLARI)
FONKSİYONLAR
8:42:00
Video 511: KAYDIR (OFFSET) ile formülleri farklı yönlerde sürükleme
GENEL
4:45:00
Video 512: & Ampersand Karakterinin Kullanımı
GENEL
8:16:00
Video 513: Çift Tırnak ve Tek Tırnak Kullanımı
GENEL
5:23:00
Video 514: F9 Tuşu
GENEL
6:17:00
Video 515: Adres Mektup Birleştirme (Mail Merge)
BİÇİMLEME
11:53:00
Video 516: İsteğe uyarlanmış (custom) özel biçimleme kodları-1
BİÇİMLEME
6:16:00
Video 517: İsteğe uyarlanmış (custom) özel biçimleme kodları-2
BİÇİMLEME
8:18:00
Video 518: İsteğe uyarlanmış (custom) özel biçimleme kodları-3
VERİ ANALİZİ
4:41:00
Video 519: ? Ve * İle Filtreleme
VERİ DOĞRULAMA
5:46:00
Video 520: Veri Doğrulama (Data validation) - Performans puanları toplamı
FONKSİYONLAR
11:10:00
Video 521: Dizi (Array) Kullanımı
VERİ ANALİZİ
9:17:00
Video 522: Gruplandırma (seviyelendirme) / Outlining
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
3:50:00
Video 523: Yatay Olarak - Koşullu Biçimlendirme-Cond-Format
DÜŞEYARA
5:22:00
Video 524: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Hareketi Olmayan Müşteriler
DÜŞEYARA
5:03:00
Video 525: Tutara ve Adetlere Göre Farklı Fiyat-İskonto
FONKSİYONLAR
5:03:00
Video 525: Tutara ve Adetlere Göre Farklı Fiyat-İskonto
DÜŞEYARA
4:34:00
Video 526: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 1 of 20
DÜŞEYARA
3:18:00
Video 527: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 2 of 20
DÜŞEYARA
6:23:00
Video 528: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 3 of 20
DÜŞEYARA
3:50:00
Video 529: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 4 of 20
DÜŞEYARA
5:56:00
Video 530: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 5 of 20
DÜŞEYARA
3:49:00
Video 531: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 6 of 20
DÜŞEYARA
9:33:00
Video 532: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 7 of 20
DÜŞEYARA
4:25:00
Video 533: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 8 of 20
DÜŞEYARA
3:30:00
Video 534: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 9 of 20
DÜŞEYARA
5:31:00
Video 535: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 10 of 20
DÜŞEYARA
5:33:00
Video 536: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 11 of 20
DÜŞEYARA
5:59:00
Video 537: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 12 of 20
DÜŞEYARA
6:15:00
Video 538: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 13 of 20
DÜŞEYARA
10:16:00
Video 539: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 14 of 20
DÜŞEYARA
3:13:00
Video 540: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 15 of 20
DÜŞEYARA
4:22:00
Video 541: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 16 of 20
DÜŞEYARA
4:43:00
Video 542: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 17 of 20
DÜŞEYARA
3:03:00
Video 543: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 18 of 20
DÜŞEYARA
4:43:00
Video 544: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 19 of 20
DÜŞEYARA
7:33:00
Video 545: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Serisi - 20 of 20
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
7:00:00
Video 546: Hücrede Yazılan Kelimeye Göre Arama-MBUL-SEARCH
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
18:20:00
Video 547: Hasta Takip Günleri Koşullu Biçimlendirme (Conditional Form.)
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
11:13:00
Video 548: Bakım Günleri Takip - Koşullu Biçimlendirme (Conditional Form.)
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
9:38:00
Video 549: Proje Yönetimi-Gant Chart Uygulaması-Koşullu Biçimlendirme (Conditional Form.)
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
10:43:00
Video 550: İki Sütunu Karşılaştırma - Koşullu Biçimlendirme (Conditional Form.)-KAÇINCI (MATCH)
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
8:22:00
Video 551: Yüzdebirlik-Percentile -Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting)
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
8:45:00
Video 552: Kendi Simgelerini Oluşturmak ve Kullanmak
Pivot Tablo
8:52:00
Video 553: Aylık Fatura Sayıları ve Aylık Cirolar -2
Pivot Tablo
6:02:00
Video 554: Pivot Tablodaki Veriler Üzerinde İşlem - ÖZETVERİAL-GETPIVOTDATA
Pivot Tablo
6:12:00
Video 555: Pivot Tablo- Güncelleştirmeyi Ertele - DEFER LAYOUT UPDATE
Pivot Tablo
14:26:00
Video 556: İzin Günlerinin Toplamı - Pivot Tablo
Pivot Tablo
4:55:00
Video 557: Haftalık Ödemeler - Pivot Tablo
DÜŞEYARA
6:44:00
Video 558: İki Alanı Getiren ve Birleştiren Düşeyara (Vlookup)
DÜŞEYARA
6:27:00
Video 559: Son Gün Yapılan Satışı Bulmak
VERİ ANALİZİ
6:50:00
Video 560: Sıralama (Sort) Seçenekleri - Özel Listeye (Custom List) Göre Sıralama
VERİ ANALİZİ
5:05:00
Video 561: Filtreleme - Attoplam (Subtotal)
VERİ ANALİZİ
8:01:00
Video 562: Filtreleme - Toplama (Aggregate)
VERİ ANALİZİ
7:19:00
Video 563: Ürün Fiyat Listesi (İlaç Listesi) Üzerinde İşlemler
VERİ ANALİZİ
4:04:00
Video 564: Alt Toplamlar (Subtotal) toplam satırlarının renkli olması
GENEL
4:32:00
Video 565: Özel Karakterleri Eklemek - Özel biçimleme - İsteğe uyarlanmış (custom)
GENEL
15:12:00
Video 566: Sabit Adresleme - Yeniden - Mutlak Adresleme
GENEL
8:46:00
Video 567: Pencere-Kaydırma-Çok Pencereli (Windows) Çalışma - Görünüm (View)
KONTROLLER
6:26:00
Video 568: Rakamlar - Numaratör Kullanımı (Spin Button)
GENEL
8:53:00
Video 569: Hızlı Erişim Çubuğuna (Quick Access Toolbar) Eklemeler
GENEL
4:29:00
Video 570: Dosyaların Paylaştırılması ve Çok Sayıda Kişi Tarafından Aynı Anda Kullanılması
GENEL
6:14:00
Video 571: Salt Okunur Dosyalar - READ ONLY - KAYDETME ve ŞİFRE VERME-PASSWORD
GENEL
8:14:00
Video 572: Sayfa-Sheet-Adları-Sırası-Sayfaları-Bulma
GENEL
3:37:00
Video 573: RGB Renk Kodlarını Kullanmak
GENEL
10:44:00
Video 574: Dış Bağlantıları (External Links) Bulmak ve Kaldırmak
GENEL
7:11:00
Video 575: Bir Tamsayı Değerin Saat Karşılığı - Başlangıç-Bitiş Süresi
GENEL
5:17:00
Video 576: Boşlukları Bulmak ve Silmek
GENEL
10:36:00
Video 577: Excel'de stiller ve normal yazı tipini değiştirme
GENEL
13:20:00
Video 578: Hata Tipinin Belirlenmesi - ELEMAN-CHOOSE
GENEL
8:31:00
Video 579: Köprüler-Bağlantılar-ve-sayfa-numaraları-SAYFA-SHEET-DOLAYLI-INDIRECT
GENEL
12:29:00
Video 580: Hataları Kontrol Etmek - Dört farklı fonksiyonla hata bulmak.
EĞERHATA (IFERROR), EHATALIYSA (ISERROR), EHATA (ISERR), EYOKSA (ISNA)
GENEL
6:26:00
Video 581: Rastgele Sayı ve Tarih Üretmek
VERİ DOĞRULAMA
8:38:00
Video 582: TC KİMLİK Bilgisinin Girişi - Veri Doğrulama
FONKSİYONLAR
9:18:00
Video 583: Rastgele Sayı Üretme (RAND) ile işlemler
FONKSİYONLAR
10:20:00
Video 584: Notları Değerlendirmenin beş çözümü -eğer, eğerve,  ara, düşeyara, indis
FONKSİYONLAR
6:21:00
Video 585: Formülleri Doğrulama (Evaluate) ve Değerlendirme
FONKSİYONLAR
9:02:00
Video 586: Ad Soyad Listesinden Elektronik Posta Listesi Üretmek
FONKSİYONLAR
22:31:00
Video 587: Aranan Kayıtları Getirmek - Çok Sayıda Eşleşeni Bulmak
FONKSİYONLAR
5:19:00
Video 588: En Düşük Fiyatı Veren Firmayı Bulmak
FONKSİYONLAR
12:04:00
Video 589: Rastgele sayı üretmek - tekrar etmeyen
GRAFİKLER
7:03:00
Video 590: Hedeflere göre değerleri gösterme- farklı-grafik-türlerini bir arada kullanmak
GRAFİKLER
7:49:00
Video 591: Waterfall (Şelale) Grafik
GRAFİKLER
3:51:00
Video 592: Ortalama değerleri gösteren grafik
GRAFİKLER
7:00:00
Video 593: Çok sayıda tür ve İkincil eksenli (secondary axis) grafikler
GRAFİKLER
9:17:00
Video 594: Termometre Grafik
GRAFİKLER
9:58:00
Video 595: Battery - Pil - Grafik
GRAFİKLER
14:23:00
Video 596: Hız Göstergesi - Speedometer - Gauge - Grafik
GRAFİKLER
6:31:00
Video 597: Grafik Üzerinde Simgeler/resimler - Gülen Yüz
FONKSİYONLAR
11:06:00
Video 598: Üç Boyutlu Düşeyarama - (İNDİS ve KAÇINCI) - (INDEX ve MATCH)
Pivot Tablo
Video 599: Anket Değerlendirme - Pivot Tablo
Pivot Tablo
Video 600: Projede çalışma süreleri - Pivot Tablo Değer Gösterimi ve Hesaplanmış Alan
Pivot Tablo
Video 601: Pivot Tablo - Makine Üretim ve Operatör performansı
GENEL
Video 602: Dinamik Sıra / Satır Numarası  
GENEL
Video 603: Metin ve Sayıyı Ayırmak
 
 
KATEGORİ
SÜRE (DK)
VİDEO
MATEMATİK
5:41:00
Video 901: Basit faiz
MATEMATİK
5:30:00
Video 902: Bileşik faiz
MATEMATİK
2:47:00
Video 903: Anuite hesaplamaları - Ödeme Tutarının Hesaplanması
MATEMATİK
6:05:00
Video 904: Anuite hesaplamaları – Ana Para ve Faiz Tutarının Hesaplanması
MATEMATİK
6:37:00
Video 905: Anuite hesaplamaları – Ana Para ve Faiz - Vergiler
MATEMATİK
4:16:00
Video 906: Anuite Heaplamaları- Hedef Ara (Goal Seek) ile
MATEMATİK
4:49:00
Video 907: Anuite Hesaplamaları - Veritablosu çözümleri
MATEMATİK
8:04:00
Video 908: Anuite Hesaplamaları - Çözücü (solver) çözümleri
MATEMATİK
6:18:00
Video 909: NBD-NPV-Net-Bugünkü-Değer-Fonksiyonları
MATEMATİK
4:48:00
Video 910: İVO-IRR-İç-Verim-Oranı-Fonksiyonu
MATEMATİK
8:15:00
Video 911: NBD-İVO - Projelerin Değerlendirilmesi -1
MATEMATİK
6:16:00
Video 912: NBD-İVO - Projelerin Değerlendirilmesi -2
MATEMATİK
7:37:00
Video 913: Karlılılık İndeksi
MATEMATİK
3:34:00
Viode 914: Vade farkı hesaplama
MATEMATİK
2:59:00
Video 915: Ağırlıklı Ortalama
ANALİZ
6:10:00
Video 916: Finansal Tablolar - Genel
ANALİZ
10:44:00
Video 917: Finasal Tablolar - Yatay Analiz
ANALİZ
9:57:00
Video 918: Finansal Tablolar - Dikey Analiz
ANALİZ
6:25:00
Video 919: Finansal Tablolar - Eğilim Yüzdeleri-Trend Analizi
ANALİZ
12:44:00
Video 920: Finansal Tablolar - Oranlar (Rasyolar)
 
 
KATEGORİ
SÜRE (DK)
VİDEO
GENEL
2:31:00
Video 1001: Büyük (Large) Fonksiyonu
GENEL
2:56:00
Video 1002: Küçük (Small) Fonksiyonu
GENEL
10:40:00
Video 1003: Rank.Eşit (Rank.Equal) Fonksiyonu
GENEL
4:39:00
Video 1004: Standart Sapmayı Bulmak
GENEL
3:05:00
Video 1005: Dağılım (XY) Grafiği
GENEL
9:45:00
Video 1006: Histogram Çizmek
GENEL
8:14:00
Video 1007: Pareto Analizi / Grafiği
GENEL
3:30:00
Video 1008: Korelasyon
 
 
KATEGORİ
SÜRE (DK)
VİDEO
GENEL
9:26:00
Video 1101: Makro Mantığı / Kaydedilen Makrolar-ilkbilgiler
GENEL
8:55:00
Video 1102: Makrolar-Haftalık İşlemler
GENEL
8:19:00
Video 1103: Makrolar-Aylık İşlemler
GENEL
9:07:00
Video 1104: Makrolar-Metin Ayırma İşlemleri-Rutin İşlemler
GENEL
6:23:00
Video 1105: Makrolar-Sütun-Silme-Fonksiyonlar-Rutin-İşlemler
GENEL
7:49:00
Video 1106: Makrolar-Filtreleme İşlemleri / Buton Kullanımı
GENEL
10:07:00
Video 1107: Makrolar-Özel Filtreleme / Buton Kullanımı
GENEL
6:52:00
Viode 1108: Makrolar - Göreceli Adresli Makrolar
 
 
KATEGORİ
SÜRE (DK)
VİDEO
GENEL
3:31:00
Video 1301: Kamera Aracı
GENEL
3:12:00
Video 1302: Şekilli Açıklamalar
GENEL
2:17:00
Video 1303: Sağ Tuşla Çekmek-Hücre Doldurma
GENEL
5:30:00
Video 1304: F5 tuşu - Boşlukları bulmak- açıklamaları bulmak
GENEL
3:11:00
Video 1305: EĞERSAY(COUNTIF) ile çiftleri bulmak ve dahası
GENEL
3:01:00
Video 1306: Özel Listeler (Custom Lists)
GENEL
3:05:00
Video 1307: Üç boyutlu formül kullanımı
GENEL
8:19:00
Video 1308: Dış bağlantıları (Links) görmek ve kaldırmak
GENEL
3:06:00
Video 1309: Veri Doğrulama - Kurala Uymayanlar
GENEL
4:04:00
Video 1310: Sayıların önündeki sıfırları göster
GENEL
1:37:00
Video 1311: Sayıların önündeki sıfırları kaldır
GENEL
6:44:00
Video 1312: Önüne sıfır ekleme-önüne bir karakter ekleme
GENEL
11:53:00
Video 1313: Özel Biçimler (İsteğe uyarlı - Custom)
GENEL
2:12:00
Video 1314: Formülleri gösterme (Show formulas)
GENEL
3:13:00
Video 1315: Şeridi özelleştirme
GENEL
7:01:00
Video 1316: İlişkili liste kutuları
GENEL
7:16:00
Video 1317: Zebra - satırları renklendirme
GENEL
5:30:00
Video 1318: Bulunulan hücre ve satır renkli olsun
GENEL
7:53:00
Video 1319: Gülen yüzler
GENEL
4:07:00
Video 1320: ÇİFTLER, çiftleri kaldırma
GENEL
2:44:00
Video 1321: TEKLER (benzersizleri) Bulmak
GENEL
4:47:00
Video 1322: Gelişmiş filtreleme-çiftleri kaldırma
GENEL
4:54:00
Video 1323: Koşullu biçimlendirmede satırı tüm satırı renklendirmek
GENEL
3:14:00
Video 1324: Ara (Lookup) Fonksiyonu
GENEL
6:45:00
Video 1325: Form kontrolü
GENEL
2:15:00
Video 1326: Kümülatif toplam
GENEL
4:30:00
Video 1327: Hızlı doldurma
GENEL
9:10:00
Video 1328: Tablo Yapısı
GENEL
5:28:00
Video 1329: Biçime göre ara-arama/biçimleme
GENEL
3:19:00
Video 1330: Ay ve Gün adları
GENEL
2:41:00
Video-1331-Boşlukları-Kaldırmak
GENEL
2:01:00
Video 1332: Özel görünümler (custom views)
GENEL
5:26:00
Video 1333: Hedef Ara (Goal Seek)
 
 
 
KATEGORİ
SÜRE (DK)
VİDEO
GENEL
12:38:00
Video 1201: VBA Ortamı
PROGRAMLAMA
14:58:00
Video 1202: Sub ve Function Yapıları
PROGRAMLAMA
16:27:00
Video 1203: Değişkenlerin Tanımlanması
PROGRAMLAMA
16:28:00
Video 1204: IF Deyimi
PROGRAMLAMA
8:25:00
Video 1205: Select Case Yapısı
PROGRAMLAMA
12:33:00
Video 1206: Döngüler (Loops)-Do-Loop ve Do-While
PROGRAMLAMA
8:22:00
Video 1207: For-Next Döngüsü
PROGRAMLAMA
6:59:00
Video 1208: Range Nesnesi
PROGRAMLAMA
6:52:00
Video 1209: Cells Deyimi
PROGRAMLAMA
11:25:00
Video 1210: InputBox ve MsgBox Deyimleri
FORM
16:58:00
Video 1211: Form Kullanımı-Demo
FORM
14:48:00
Video 1212: Form Kullanımı-Kontroller-TextBox ve Combobox
FORM
13:53:00
Video 1213: Form Kullanımı-Kontroller-Optionbox ve Checkbox
FORM
16:59:00
Video 1214: Form Kullanımı-Form Doğrulama
FORM
14:06:00
Video 1215: Form Kullanımı - Veri kaydetme
FORM
12:43:00
Video 1216: Form Kullanımı - arama- İleri-Geri Hareket
FORM
6:30:00
Video 1217: Form Kullanımı - Güncelleme
FORM
6:36:00
Video 1218: Form Kullanımı - Kaydı Silme
FORM
11:35:00
Video 1219: Form Kullanımı - Hata Kontrolü
Veritabanı
13:22:00
Video 1220: Veritabanı bağlantısı
PROGRAMLAMA
Video 1221: Renge Göre Toplayan Fonksiyon
 
 
KATEGORİ
SÜRE (DK)
VİDEO
Excel 2013
6:00:00
Video 1501: GÜNSAY - DAYS Fonksiyonu
Excel 2013
7:00:00
Video 1502: EĞERYOKSA - IFNA Fonksiyonu
Excel 2013
6:10:00
Video 1503: SAYFA - SHEET Fonksiyonu
Excel 2013
4:56:00
Video 1504: SAYFALAR - SHEETS Fonksiyonu
Excel 2013
12:13:00
Video 1505: ÖZELVEYA - XOR Fonksiyonu
Excel 2013
4:18:00
Video 1506: ISOHAFTASAY - ISOWEEKNUM Fonksiyonu
Excel 2013
3:04:00
Video 1507: EFORMÜLSE - ISFORMULA Fonksiyonu
Excel 2013
2:52:00
Video 1508: ARAP - ARABIC Fonksiyonu
Excel 2013
3:02:00
Video 1509: ONDALIK - DECIMAL Fonksiyonu
Excel 2013
4:18:00
Video 1510: FORMÜLMETNİ - FORMULATEXT Fonksiyonu
MANTIKSAL
4:50:00
Video 1511: DOĞRU - TRUE Fonksiyonu
MANTIKSAL
7:38:00
Video 1512: EĞER - IF Fonksiyonu
MANTIKSAL
7:36:00
Video 1513: VE - AND Fonksiyonu
MANTIKSAL
6:20:00
Video 1514: YADA - OR Fonksiyonu
MANTIKSAL
2:57:00
Video 1515: YANLIŞ - FALSE Fonksiyonu
MANTIKSAL
5:38:00
Video 1516: EĞERHATA - IFERROR Fonksiyonu
METİN
4:42:00
Video 1517: BİRLEŞTİR - CONCATENATE Fonksiyonu
METİN
9:26:00
Video 1518: BUL - FIND Fonksiyonu
METİN
05:10
Video 1519: BÜYÜKHARF - UPPER Fonksiyonu
METİN
6:59:00
Video 1520: DAMGA - CHAR Fonksiyonu
METİN
08:47
Video 1521: DEĞİŞTİR - REPLACE Fonksiyonu
METİN
02:31
Video 1522: LİRA - DOLLAR Fonksiyonu
METİN
2:09:00
Video 1523: KOD - CODE Fonksiyonu
METİN
07:04
Video 1524: KIRP - TRIM Fonksiyonu
METİN
02:06
Video 1525: KÜÇÜKHARF - LOWER Fonksiyonu
METİN
02:03
Video 1526: M - T Fonksiyonu
METİN
05:14
Video 1527: MBUL - SEARCH Fonksiyonu
METİN
08:39
Video 1528: METNEÇEVİR - TEXT Fonksiyonu
METİN
04:12
Video 1529: ÖZDEŞ - EXACT Fonksiyonu
METİN
10:32
Video 1530: PARÇAAL - MID Fonksiyonu
METİN
06:06
Video 1531: SAĞDAN - RIGHT Fonksiyonu
METİN
05:42
Video 1532: SAYIDÜZENLE - FIXED Fonksiyonu
METİN
03:30
Video 1533: SAYIYAÇEVİR - VALUE Fonksiyonu
METİN
03:56
Video 1534: SOLDAN - LEFT Fonksiyonu
METİN
03:43
Video 1535: TEMİZ - CLEAN Fonksiyonu
METİN
08:01
Video 1536: UZUNLUK - LEN Fonksiyonu
METİN
02:06
Video 1537: YAZIM.DÜZENİ  - PROPER Fonksiyonu
METİN
04:21
Video 1538: YERİNEKOY - SUBSTITUTE Fonksiyonu
METİN
05:38
Video 1539: YİNELE - REPT Fonksiyonu
ARAMA
05:00
Video 1540: ADRES   - ADDRESS Fonksiyonu
ARAMA
10:29
Video 1541: ARA    - LOOKUP Fonksiyonu
ARAMA
04:25
Video 1542: DEVRİK_DÖNÜŞÜM    - TRANSPOSE   Fonksiyonu
ARAMA
05:49
Video 1543: DOLAYLI    - INDIRECT Fonksiyonu
ARAMA
10:19
Video 1544: DÜŞEYARA   - VLOOKUP Fonksiyonu
ARAMA
12:37
Video 1545: ELEMAN  - CHOOSE Fonksiyonu
ARAMA
09:56
Video 1546: İNDİS  - INDEX Fonksiyonu
ARAMA
06:14
Video 1547: KAÇINCI    - MATCH Fonksiyonu
ARAMA
08:26
Video 1548: KAYDIR   - OFFSET Fonksiyonu
ARAMA
09:20
Video 1549: KÖPRÜ  - HYPERLINK Fonksiyonu
ARAMA
05:36
Video 1550: SATIR   - ROW Fonksiyonu
ARAMA
03:48
Video 1551: SATIRSAY   - ROWS Fonksiyonu
ARAMA
06:52
Video 1552: SÜTUN  - COLUMN Fonksiyonu
ARAMA
04:52
Video 1553: SÜTUNSAY   - COLUMNS Fonksiyonu
ARAMA
07:44
Video 1554: YATAYARA - HLOOKUP Fonksiyonu
ARAMA
04:58
Video 1555: ÖZETVERİAL - GETPIVOTDATA Fonksiyonu
TARİH ve SAAT
07:08
Video 1556: AY  - MONTH Fonksiyonu
TARİH ve SAAT
10:56
Video 1557: BUGÜN   - TODAY Fonksiyonu
TARİH ve SAAT
06:15
Video 1558: DAKİKA  - MINUTE Fonksiyonu
TARİH ve SAAT
08:22
Video 1559: ETARİHLİ - DATEDIF Fonksiyonu
TARİH ve SAAT
05:29
Video 1560: GÜN  - DAY Fonksiyonu
TARİH ve SAAT
04:54
Video 1561: GÜN360  - DAYS360 Fonksiyonu
TARİH ve SAAT
05:01
Video 1562: HAFTANINGÜNÜ   - WEEKDAY Fonksiyonu
TARİH ve SAAT
08:18
Video 1563: HAFTASAY - WEEKNUM Fonksiyonu
TARİH ve SAAT
03:43
Video 1564: İŞGÜNÜ  - WORKDAY Fonksiyonu
TARİH ve SAAT
02:37
Video 1565: SAAT - HOUR Fonksiyonu
TARİH ve SAAT
02:01
Video 1566: SERİTARİH - EDATE Fonksiyonu
TARİH ve SAAT
05:01
Video 1567: SERİAY - EOMONTH Fonksiyonu
TARİH ve SAAT
07:23
Video 1568: ŞİMDİ  - NOW Fonksiyonu
TARİH ve SAAT
08:03
Video 1569: TAMİŞGÜNÜ   - NETWORKDAYS Fonksiyonu
TARİH ve SAAT
06:43
Video 1570: TARiH  - DATE Fonksiyonu
TARİH ve SAAT
02:53
Video 1571: TARİHSAYISI - DATEVALUE Fonksiyonu
TARİH ve SAAT
11:08
Video 1572: YIL  - YEAR Fonksiyonu
TARİH ve SAAT
02:38
Video 1573: ZAMAN - TIME Fonksiyonu
TARİH ve SAAT
02:20
Video 1574: ZAMANSAYISI - TIMEVALUE Fonksiyonu
VERİTABANI
04:48
Video 1575: VAL   - DGET Fonksiyonu
VERİTABANI
05:29
Video 1576: VSEÇÇARP  - DPRODUCT Fonksiyonu
VERİTABANI
04:19
Video 1577: VSEÇMAK  - DMAX Fonksiyonu
VERİTABANI
03:37
Video 1578: VSEÇMIN  - DMIN Fonksiyonu
VERİTABANI
04:52
Video 1579: VSEÇORT  - DAVERAGE Fonksiyonu
VERİTABANI
09:21
Video 1580: VSEÇSAY  - DCOUNT Fonksiyonu
VERİTABANI
04:30
Video 1581: VSEÇSAYDOLU  - DCOUNTA Fonksiyonu
VERİTABANI
12:32
Video 1582: VSEÇTOPLA  - DSUM Fonksiyonu
BİLGİ
04:32
Video 1583: BİLGİ  - INFO Fonksiyonu
BİLGİ
03:01
Video 1584: BOŞLUKSAY  - CONTBLANK Fonksiyonu
BİLGİ
04:25
Video 1585: EBOŞSA  - ISBLANK Fonksiyonu
BİLGİ
07:02
Video 1586: ÇİFTMİ - ISEVEN Fonksiyonu
BİLGİ
05:03
Video 1587: EFORMÜLSE - ISFORMULA Fonksiyonu
BİLGİ
10:33
Video 1588: EHATA  - ISERR Fonksiyonu
BİLGİ
06:48
Video 1589: EHATALIYSA - ISERROR Fonksiyonu
BİLGİ
07:17
Video 1590: EMANTIKSALSA - ISLOGICAL Fonksiyonu
BİLGİ
04:55
Video 1591: EMETİNSE  - ISTEXT Fonksiyonu
BİLGİ
04:40
Video 1592: EMETİNDEĞİLSE - ISNONTEXT Fonksiyonu
BİLGİ
11:09
Video 1593: ESAYIYSA  - ISNUMBER Fonksiyonu
BİLGİ
04:40
Video 1594: TEKMİ - ISODD Fonksiyonu
BİLGİ
08:38
Video 1595: EYOKSA - ISNA Fonksiyonu
BİLGİ
15:27
Video 1596: HATA.TİPİ - ERROR.TYPE Fonksiyonu
BİLGİ
09:17
Video 1597: HÜCRE  - CELL Fonksiyonu
BİLGİ
06:11
Video 1598: SAYFA - SHEET Fonksiyonu
BİLGİ
10:26
Video 1599: SAYFALAR - SHEETS Fonksiyonu
BİLGİ
11:45
Video 1600: TÜR - TYPE Fonksiyonu
BİLGİ
05:52
Video 1601: YOKSAY  - NA Fonksiyonu
İSTATİSTİK
07:44
Video 1602: BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY  - COUNTA Fonksiyonu
İSTATİSTİK
03:34
Video 1603: BAĞ_DEĞ_SAY  - COUNT Fonksiyonu
İSTATİSTİK
02:44
Video 1604: BOŞLUKSAY - COUNTBLANK Fonksiyonu
İSTATİSTİK
03:41
Video 1605: BÜYÜK  - LARGE Fonksiyonu
İSTATİSTİK
04:46
Video 1606: BÜYÜME  - GROWTH Fonksiyonu
İSTATİSTİK
12:32
Video 1607: ÇARPIKLIK - SKEW Fonksiyonu
İSTATİSTİK
06:30
Video 1608: ÇOKEĞERSAY - COUNTIFS Fonksiyonu
İSTATİSTİK
05:34
Video 1609: DOT - LINEST Fonksiyonu
İSTATİSTİK
09:34
Video 1610: DÖRTTEBİRLİK - QUATRIL Fonksiyonu
İSTATİSTİK
03:07
Video 1611: EĞERSAY - COUNTIF Fonksiyonu
İSTATİSTİK
05:11
Video 1612: EĞERORTALAMA - AVERAGEIF Fonksiyonu
İSTATİSTİK
03:52
Video 1613: EĞİLİM - TREND Fonksiyonu
İSTATİSTİK
04:02
Video 1614: EĞİM - SLOPE Fonksiyonu
İSTATİSTİK
08:47
Video 1615: ÇOKEĞERORTALAMA - AVERAGEIFS Fonksiyonu
İSTATİSTİK
03:37
Video 1616: HARORT - HARMEAN Fonksiyonu
İSTATİSTİK
10:02
Video 1617: KESMENOKTASI - INTERCEPT Fonksiyonu
İSTATİSTİK
06:10
Video 1618: KIRPORTALAMA - TRIMMEAN Fonksiyonu
İSTATİSTİK
04:25
Video 1619: KORELASYON  - CORREL Fonksiyonu
İSTATİSTİK
05:09
Video 1620: KÜÇÜK  - SMALL Fonksiyonu
İSTATİSTİK
09:23
Video 1621: NORM.DAĞ - NORMDIST Fonksiyonu
İSTATİSTİK
03:25
Video 1622: OLASILIK  - PROB Fonksiyonu
İSTATİSTİK
04:59
Video 1623: ORTALAMA  - AVERAGE Fonksiyonu
İSTATİSTİK
04:50
Video 1624: ORTANCA - MEDIAN Fonksiyonu
İSTATİSTİK
05:59
Video 1625: ORTSAP - AVEDEV Fonksiyonu
İSTATİSTİK
02:54
Video 1626: PEARSON - PEARSON Fonksiyonu
İSTATİSTİK
07:49
Video 1627: RASTGELEARADA - RANDBETWEEN Fonksiyonu
İSTATİSTİK
08:37
Video 1628: RANK  - RANK Fonksiyonu
İSTATİSTİK
08:48
Video 1629: RANK.EŞİT - RANK.EQUAL Fonksiyonu
İSTATİSTİK
06:07
Video 1630: RANK.ORT - RANK.AVE Fonksiyonu
İSTATİSTİK
05:36
Video 1631: RKARE - RSQ Fonksiyonu
İSTATİSTİK
03:09
Video 1632: S_SAYI_ÜRET - RAND Fonksiyonu
İSTATİSTİK
04:15
Video 1633: SAPKARE - DEVSQ Fonksiyonu
İSTATİSTİK
03:35
Video 1634: SIKLIK - FREQUENCY Fonksiyonu
İSTATİSTİK
05:09
Video 1635: STANDARTLAŞTIRMA - STANDARDIZE Fonksiyonu
İSTATİSTİK
05:04
Video 1636: STDSAPMA  - STDEV Fonksiyonu
İSTATİSTİK
04:46
Video 1637: STHYX  - STEYX Fonksiyonu
İSTATİSTİK
05:32
Video 1638: TAHMİN - FORECAST Fonksiyonu
İSTATİSTİK
04:33
Video 1639: VAR  - VAR Fonksiyonu
İSTATİSTİK
07:19
Video 1640: YÜZDEBİRLİK - PERCENTILE Fonksiyonu
MATEMATİK
02:22
Video 1641: MUTLAK  - ABS Fonksiyonu
MATEMATİK
04:11
Video 1642: TOPLA - SUM Fonksiyonu
MATEMATİK
03:01
Video 1643: ÇARPIM - PRODUCT Fonksiyonu
MATEMATİK
03:28
Video 1644: KAREKÖK - SQRT Fonksiyonu
MATEMATİK
05:52
Video 1645: MOD - MOD Fonksiyonu
MATEMATİK
06:05
Video 1646: TOPLAMA - AGGREGATE Fonksiyonu
MATEMATİK
04:39
Video 1647: ALTTOPLAM - SUBTOTAL Fonksiyonu
MATEMATİK
08:05
Video 1648: TAVANAYUVARLA - CEILING Fonksiyonu
MATEMATİK
03:01
Video 1649: ÇİFT - EVEN Fonksiyonu
MATEMATİK
07:58
Video 1650: TABANAYUVARLA - FLOOR Fonksiyonu
MATEMATİK
03:20
Video 1651: TAMSAYI - INT Fonksiyonu
MATEMATİK
04:03
Video 1652: TEK - ODD Fonksiyonu
MATEMATİK
14:16
Video 1653: YUVARLA - ROUND Fonksiyonu
MATEMATİK
06:52
Video 1654: AŞAĞIYUVARLA - ROUNDDOWN Fonksiyonu
MATEMATİK
09:17
Video 1655: YUKARIYUVARLA - ROUNDUP Fonksiyonu
MATEMATİK
04:48
Video 1656: NSAT - TRUNC Fonksiyonu
MATEMATİK
08:25
Video 1657: S_SAYI_ÜRET - RAND Fonksiyonu
MATEMATİK
08:08
Video 1658: RASTGELEARADA - RANDBETWEEN Fonksiyonu
MATEMATİK
08:41
Video 1659: ETOPLA - SUMIF Fonksiyonu
MATEMATİK
06:33
Video 1660: ÇOKETOPLA - SUMIFS Fonksiyonu
MATEMATİK
17:11
Video 1661: TOPLA.ÇARPIM - SUMPRODUCT Fonksiyonu
MATEMATİK
02:05
Video 1662: ROMEN - ROMAN Fonksiyonu
FİNANSAL
03:50
Video 1663: AMORDEGRC   - AMORDEGRC Fonksiyonu
FİNANSAL
07:33
Video 1664: ANBD - XNPV Fonksiyonu
FİNANSAL
05:14
Video 1665: AZALANBAKİYE  - DB Fonksiyonu
FİNANSAL
08:01
Video 1666: BD  - PV Fonksiyonu
FİNANSAL
04:36
Video 1667: ÇIFTAZALANBAKIYE  - DDB Fonksiyonu
FİNANSAL
06:13
Video 1668: D_İÇ_VERİM_ORANI  - MIRR Fonksiyonu
FİNANSAL
02:03
Video 1669: DA  - SLN Fonksiyonu
FİNANSAL
06:06
Video 1670: DAB   - VDB Fonksiyonu
FİNANSAL
02:37
Video 1671: DEĞER   - PRICE Fonksiyonu
FİNANSAL
01:49
Video 1672: DEĞERİND   - PRICEDISC Fonksiyonu
FİNANSAL
02:04
Video 1673: DEĞERVADE    - PRICEMAT Fonksiyonu
FİNANSAL
13:14
Video 1674: DEVRESEL_ÖDEME   - PMT Fonksiyonu
FİNANSAL
05:41
Video 1675: TAKSİT_SAYISI   - NPER Fonksiyonu
FİNANSAL
05:03
Video 1676: ETKİN   - EFFECT Fonksiyonu
FİNANSAL
08:19
Video 1677: FAİZ_ORANI   - RATE Fonksiyonu
FİNANSAL
12:13
Video 1678: FAİZ_TUTARI   - IPMT Fonksiyonu
FİNANSAL
07:51
Video 1679: GD  - FV Fonksiyonu
FİNANSAL
03:37
Video 1680: GDPROGRAM  - FVSCHEDULE Fonksiyonu
FİNANSAL
05:04
Video 1681: GERÇEKFAİZ  - ACCRINT Fonksiyonu
FİNANSAL
06:45
Video 1682: GERÇEKFAİZV  - ACCRINTM Fonksiyonu
FİNANSAL
03:30
Video 1683: İÇ_VERİM_ORANI  - IRR Fonksiyonu
FİNANSAL
02:25
Video 1684: İNDİRİM   - DISC Fonksiyonu
FİNANSAL
06:01
Video 1685: NBD  - NPV Fonksiyonu
FİNANSAL
03:40
Video 1686: NOMİNAL   - NOMİNAL Fonksiyonu
FİNANSAL
03:19
Video 1687: ÖDEME   - YIELD Fonksiyonu
FİNANSAL
01:34
Video 1688: ÖDEMEİND   - YIELDDISC Fonksiyonu
FİNANSAL
02:01
Video 1689: ÖDEMEVADE   - YIELDMAT Fonksiyonu
FİNANSAL
03:30
Video 1690: SÜRE   - DURATION Fonksiyonu
FİNANSAL
07:37
Video 1691: TOPANAPARA   - CUMPRINC Fonksiyonu
FİNANSAL
10:37
Video 1692: TOPÖDENENFAİZ   - CUMPIPMT Fonksiyonu
 

Diğer Yazılar