0533 426 05 45

İleri-Konu 1.10: Sayfa Koruma (Protection)

 Excel’de özellikle diğer kullanıcılar tarafından kullanılacak tablolardaki belli hücrelerin içeriğinin gizlenmesi ve/ya da içeriğin değiştirilmesini engellemek için sayfa koruma (sheet protection) düzenlemesi yapılır. Örneğin bir formda ya da bütçe tablosunda, belli alanların kilitlenmesi, formül alanlarının gizlenmesi ya da değiştirilmesinin engellenmesi gibi düzenlemeler yapılabilir.  

Sayfa koruma düzenlemesine önce hücre bazında yapılacak koruma (protection) işlemiyle başlanır. Bu aşamada hücrelerin açık, kilitli (locked) ya da gizli (hidden) olmasına karar verilir. Açık düzenlemede hücrenin koruma özelliğinde kilitli ve gizli düzenlemeleri kaldırılır. Böylece hücreye giriş yapılabilir. Kilitli (Locked) düzenlemesinde hücreye giriş yapılamaz ve değiştirilemez. Bu düzenleme değiştirilmeyecek alanlar için yapılmalıdır. 

Diğer Yazılar